Toewijding: Wij zijn er volledig op gefocust om onze klanten op financieel gebied zodanig te adviseren en te ontlasten dat het financiële aspect van hun onderneming volledig onder controle is.

Onderling zijn we er voor elkaar; we helpen elkaar en nemen onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat collega’s op de toppen van hun kunnen blijven functioneren.

Ambitie: Onze wil is om binnen ons vakgebied de beste te zijn. Een hoge mate van accuratesse is daarom kenmerkend voor onze werkzaamheden op operationeel niveau. Op adviesniveau onderscheiden wij ons vanwege de vergaande strekking en kwaliteit van onze adviezen. Wij kijken met klanten terug, naar het heden én naar de toekomst.

Wij dagen elkaar op prettige en collegiale wijze uit om de dienstverlening naar onze klanten zo optimaal mogelijk te laten zijn.

Innovatie: Wij letten continue op mogelijkheden om onze diensten en dienstverlening verder te vernieuwen of te verbeteren. Wij voelen ons hiertoe verplicht in ons streven onze klanten met onze kwaliteit van dienstverlening positief te blijven verrassen. We stimuleren elkaar om nieuwe ideeën te lanceren en deze uit te werken.

Kennis van zaken: Door onze horeca afkomst en software achtergrond hebben wij bijzonder veel kennis van horeca aangelegenheden en de rol die software moet spelen bij het uiterst betrouwbaar verwerken van financiële data. Wij trekken lering uit historische en huidige data, en kunnen dit projecteren naar de (nabije) toekomst om ondernemers en managers bij hun besluitvorming te ondersteunen.

Wij delen deze kennis met elkaar: niet alleen omdat het leuk is om te doen maar ook om onze collega’s te zien groeien in hun functioneren.

Persoonlijk: Wij zijn ons zeer bewust van de rol die klanten spelen bij onze bedrijfsvoering. Klanten zijn bij ons geen nummer, of een kaart in de kaartenbak. Wij zoeken het persoonlijk contact, niet alleen om daardoor de klant beter te leren kennen, maar ook uit oprechte interesse: om er achter te komen wat hem beweegt, wat voor de continuïteit van de onderneming belangrijk is.

Onderling kennen wij geen afstand en gaan wij op prettige wijze met elkaar om; ook als we elkaar moeten corrigeren of helpen.

Menu