Bij ROI financials zijn we erg blij met onze clientèle, maar voornamelijk met degene die ook lid zijn bij de VOCC (Vereniging voor Ondernemende Contract Cateraars). Dit zijn namelijk de meest vooruitstrevende, innoverende en groeiende bedrijven waar wij als partner mee mogen samenwerken.
De kenmerken vooruitstrevend, innoverend en groeiend zorgen ervoor dat wij altijd voor prachtige uitdagingen komen te staan, die vaak nog mooiere inzichten opleveren. Wanneer je aan deze kenmerken denkt, komt de term automatisering vaak voorbij. Deze term is nogal allesomvattend en daarom wil ik graag van deze column gebruik maken om wat inzichten te delen.
Onze ervaring leert dat automatisering vooral projectmatig moeten worden aangepakt. Met kleine stappen vooruit kom je tot grote veranderingen. Cruciaal is dat de stappen worden gedragen door de hele organisatie; van boven naar beneden. Bovenal is het belangrijk dat automatisering geen doel op zich is, maar volledig de organisatie tot dienst moet zijn.
Concreet: vele van onze klanten werken inmiddels met een koppeling tussen de kassa en het online platform Cateringmanager. Hierdoor hoeft een locatiemanager niet aan het einde van de dienst de Z-strook handmatig in te voeren in een Excel-sheet of afdrachtenformulier, maar wordt het met 1 druk op de knop ingelezen. Het grote voordeel van het proces van omzetregistratie te automatiseren is dat de menselijke handeling verdwijnt en daarmee de kans op fouten sterk reduceert. Dit wordt als zeer prettig ervaren door onze klanten, met als grootste voordeel dat er alleen nog gecontroleerd hoeft te worden op afwijkingen. Denk hierbij aan kasverschillen of verschillen tussen de geregistreerde en ontvangen pingelden. Waar nu vaak de kassa-afdrachten en registratie volgens een 4-ogen principe gecontroleerd moeten worden.
Hiermee wordt een situatie gecreëerd waarbij de locatiemanager minder administratieve handelingen heeft en dus kan focussen op de vloer en het administratieve proces efficiënter verloopt.
Dit is slechts één praktijkvoorbeeld van hoe automatisering een bijdrage kan leveren aan de operatie, en hoe een kleine stap in deze richting al waarde kan toevoegen.
Moraal van deze column is dan ook; omarm automatisering en neem uitvoerbare en behapbare stappen. De hele organisatie gaat hier erg blij van worden!

Marco Steenstra
Algemeen Directeur

Menu